Tuyển sinh chính quy 2023

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2023

» Tra cứu tuyển sinh đại học năm 2023
» Thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy theo kế hoạch xét tuyển sớm năm 2023
» Thông báo xác định điểm trúng tuyển đại học chính quy theo kế hoạch xét tuyển sớm năm 2023 » Tuyển sinh đại học năm 2023
» Đề án đăng ký mở mã ngành Giáo dục tiểu học năm 2023
» Danh mục ngành và chỉ tiêu tuyển sinh 2023
» Thời gian và phương thức tuyển sinh 2023
» Bạn sẻ chọn Trường Đại học Bạc Liêu, vì sao?
» Thủ tục xét tuyển
» Các biểu mẫu
» Hướng dẫn hồ sơ nhập học

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN XÉT TUYỂN 2023