Tuyển sinh chính quy 2023

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2023

» Tuyển sinh đại học năm 2023
» Đề án đăng ký mở mã ngành Giáo dục tiểu học năm 2023
» Danh mục ngành và chỉ tiêu tuyển sinh 2023
» Thời gian và phương thức tuyển sinh 2023
» Bạn sẻ chọn Trường Đại học Bạc Liêu, vì sao?
» Thủ tục xét tuyển
» Các biểu mẫu
» Hướng dẫn hồ sơ nhập học

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN XÉT TUYỂN 2023