Thu tuc xet tuyen

Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển của Trường Đại học Bạc Liêu có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển về trường.

 1. Hồ sơ xét tuyển

– Phiếu đăng ký Đại học Bạc Liêu (tải file đính kèm);

– Bản photo hoặc bản scan CMND;

– Ảnh 3×4 hoặc bản scan ảnh 3×4;

– Lệ phí xét tuyển:………..;

– Photo/bản scan Học bạ THPT (đối với hồ sơ xét tuyển theo kết quả Học bạ THPT) hoặc 01 bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2022 (đối với hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi THPT 2022);

– Photo/scan các giấy tờ chứng nhận điều kiện xét tuyển khác (nếu có).

Lưu ý: Đăng ký xét tuyển chỉ hợp lệ khi Trường Đại học Bạc Liêu nhận được đầy đủ hồ sơ và lệ phí xét tuyển theo quy định.

2.  Chính sách ưu tiên xét tuyển

Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực thực hiện theo Quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

3. Phương thức tuyển sinh

Trường thực hiện xét tuyển sinh theo 5 phương thức sau:

     3.1. Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT (xét 45% chỉ tiêu của ngành)

   a. Điều kiện xét tuyển:

     – Đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học (Sư phạm Toán học, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học): Căn cứ theo ngưỡng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hàng năm trước ngày 30/7/2022.

    – Đối với các ngành đào tạo đại học khác (không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên): Trường xác định ngưỡng đầu vào áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo đại học và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường trước 17 giờ 00 ngày 02/8/2022 (xem tại địa chỉ: https://tuyensinh.blu.edu.vn/).

­     b. Hồ sơ xét tuyển:

  • Xét tuyển đợt 1: Đăng ký dự tuyển trực tuyến trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Các đợt xét tuyển bổ sung: Thí sinh nộp phiếu đăng ký xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

      (Tải phiếu đăng ký dự tuyển Đại học, Cao đẳng chính quy 2022 cho các đợt bổ sung: Click để tải )

     c. Chế độ ưu tiên khu vực và ưu tiên theo đối tượng:

     Theo Điều 7 “Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non”.

     3.2. Phương thức 2: Xét kết quả học tập cấp THPT (xét học bạ), xét 50% chỉ tiêu của ngành:

     Sử dụng tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển, cụ thể thí sinh có 2 tùy chọn như sau:

          + Tùy chọn 1: Các môn theo tổ hợp xét tuyển lấy trung bình 03 học kỳ (học kỳ 1, 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12).

          + Tùy chọn 2: Các môn theo tổ hợp xét tuyển lấy trung bình 02 học kỳ (học kỳ 1, 2 lớp 12).

     a. Điều kiện xét tuyển:

          + Đối với các ngành đào tạo đại học thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên (Sư phạm Toán học, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học): Tốt nghiệp THPT và có học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên (hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên).

           + Đối với các ngành đào tạo đại học khác (không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên): Tốt nghiệp THPT và tổng điểm 03 môn theo tổ hợp xét tuyển từ 18,0 điểm trở lên (kể cả điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng chính sách) áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo đại học.

     b. Hồ sơ:

     – Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường Đại học Bạc Liêu).

     – 01 bản photo học bạ THPT (không cần công chứng).

    (Tải phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Đại học Bạc Liêu : Click để tải )

     c. Chế độ ưu tiên khu vực và ưu tiên theo đối tượng:

     Theo Điều 7“Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non”.

     3.3. Phương thức 3: Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức để xét tuyển (xét 5% chỉ tiêu của ngành)

     a. Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT và tổng điểm thi đánh giá năng lực từ 500 điểm trở lên đối với các ngành đào tạo đại học.

     b. Hồ sơ:

     – Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường Đại học Bạc Liêu).

     – 01 bản photo Phiếu điểm kỳ thi đánh giá năng lực (có công chứng).

     3.4. Phương thức 4: (chỉ dành riêng đối với ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng): Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển (xét 50% chỉ tiêu của ngành)

     a. Điều kiện xét tuyển:

     Căn cứ theo ngưỡng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hàng năm trước ngày 30/7/2022.

     b. Thi tuyển Năng khiếu:

     Thí sinh xét tuyển ngành cao đẳng Giáo dục Mầm non bắt buộc phải dự thi Năng khiếu: Đọc, Kể chuyện và Hát. 

     Thời gian thi: ngày 16/7/2022.

     3.5. Phương thức 5: (chỉ dành riêng đối với ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng): Kết hợp kết quả học tập cấp THPT  với điểm thi năng khiếu để xét tuyển (xét 50% chỉ tiêu của ngành).

     a. Điều kiện xét tuyển:

     Tốt nghiệp THPT và có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên (hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên); Điểm thi môn năng khiếu phải đạt từ 5,0 điểm trở lên.

 b. Thi tuyển Năng khiếu:

     Thí sinh xét tuyển ngành cao đẳng Giáo dục Mầm non bắt buộc phải dự thi Năng khiếu: Đọc, Kể chuyện và Hát. 

 Thời gian thi: ngày 16/7/2022.

4. Thời gian nhận hồ sơ

     – Xét tuyển sớm: (Click xem hướng dẫn chi tiết)

           + Xét tuyển sớm đối với phương thức xét kết quả học tập cấp THPT, phương thức kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển và phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

           + Thí sinh dự tuyển được trường công bố đủ điều kiện trúng tuyển theo kế hoạch xét tuyển sớm sau đó phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng này trên hệ thống theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong đợt xét tuyển 1 (kể cả thí sinh tự do tốt nghiệp THPT từ năm 2021 trở về trước).

           + Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ tháng 05/2022 cho đến khi hết thời gian đăng ký theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hàng năm, năm 2022 hạn cuối nhận hồ sơ dự tuyển là ngày 15/07/2022.

           + Thí sinh dự tuyển được trường công bố đủ điều kiện trúng tuyển theo kế hoạch xét tuyển sớm sau đó phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng này trên hệ thống theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong đợt xét tuyển 1 bắt đầu từ ngày 22/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022.

            + Thí sinh đăng ký xét tuyển phương thức xét kết quả học tập THPT nộp hồ sơ đến hết ngày 15/07/2022.

          + Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM năm 2022 nộp hồ sơ đến hết ngày 15/07/2022.

        + Thí sinh dự thi Năng khiếu nộp hồ sơ đến hết ngày 15/7/2022.

     – Xét tuyển sinh đợt 1:  Đối với tất cả các phương thức xét tuyển, thí sinh đăng ký dự tuyển theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hàng năm bắt đầu sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, kể từ ngày 22/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022.

     – Xét tuyển sinh các đợt bổ sung: Đối với tất cả các phương thức, tùy theo tình hình thực tế mà nhà trường có kế hoạch xét tuyển cho các đợt bổ sung theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hàng năm, thời gian dự kiến sau khi kết thúc xét tuyển sinh đợt 1.

STT

Đợt bổ sung

Thời gian dự kiến

1

Tuyển sinh bổ sung đợt 1

Từ ngày 01/10/2022 đến 10/10/2022

2

Tuyển sinh bổ sung đợt 2

Từ ngày 11/10/2022 đến 20/10/2022

3

Tuyển sinh bổ sung đợt 3

Từ ngày 21/10/2022 đến 30/10/2022

Liên hệ tư vấn tuyển sinh

     Phòng Đào tạo – Trường Đại học Bạc Liêu
   – Địa chỉ: Số 178 Võ Thị Sáu, P8, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
   – Điện thoại: 0291 3 821 107
   – Email: tuyensinh@blu.edu.vn
   – Mobile/Zalo: 0918954518; 0917464119
   – Kênh tư vấn facebook:
     https://www.facebook.com/tuyensinhdhbl/

Hỏi – Đáp

1. Trường ĐH Bạc Liêu là đại học công lập hay đại học dân lập?

ĐHBL là trường đại học công lập, được thành lập theo Quyết định số 1558/QĐ-TTg ngày 24/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ với sứ mệnh là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng, đại học.

2. Trường có bao nhiêu cơ sở, sinh viên sẽ học tại đâu?

Trường hiện có 2 cở sở với diện tích 4,06ha

– Cơ sở 1 đặt tại số 178 Võ Thị Sáu, Phường 8, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu. Đây là cơ sở chính phục vụ cho công tác quản lý và đạo tạo sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Nông nghiệp, Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ, Cơ sở THSP Mầm non.

– Cơ sở 2 đặt tại số 112 Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu chủ yếu phục vụ đào tạo sinh viên Khoa Sư phạm và Kinh tế.

Các phòng học, phòng thực hành, phòng tập đa năng, thư viện, cơ sở thực hành mầm non… của trường được trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị và đồ dùng dạy học hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên. Bên cạnh đó, trường còn có hệ thống nhà thể dục – thể thao đa chức năng, ký túc xá cho sinh viên theo học tại trường.

3. Phương thức xét tuyển đại học năm 2022

Trường thực hiện xét tuyển sinh theo 4 phương thức sau:

–  Phương thức 1: Xét tuyển từ kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (xét 50% chỉ tiêu của ngành).

–  Phương thức 2: Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (Học bạ), xét 40% chỉ tiêu của ngành:

Căn cứ vào tổng điểm 03 môn trong tổ hợp môn xét tuyển, cụ thể thí sinh có 2 lựa chọn như sau:

  • Cách thức 1: Các môn trong tổ hợp môn xét tuyển lấy trung bình 03 học kỳ (học kỳ 1, 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12).
  • Cách thức 2: Các môn trong tổ hợp môn xét tuyển lấy trung bình 02 học kỳ (học kỳ 1,2 lớp 12).

– Phương thức 3: Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020, xét 10% chỉ tiêu của ngành.

– Phương thức 4 (chỉ dành riêng cho ngành cao đẳng Giáo dục Mầm non): Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (xét 50% chỉ tiêu của ngành) hoặc học bạ (xét 50% chỉ tiêu của ngành) kết hợp với thi tuyển môn năng khiếu (Đọc diễn cảm, Hát).

5. Điều kiện ăn ở, sinh hoạt ở KTX?

– Ký túc xá ĐH Bạc Liêu nằm tại Cơ sở 1 Số 178 Võ Thị Sáu, Phường 8, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , có sức chứa hơn 400 sinh viên

– Tân sinh viên chuẩn bị: Hợp đồng nội trú (theo mẫu), 01 Bản sao Giấy báo nhập học, 01 Bản sao Giấy CMND và 01 ảnh 2×3

– Lệ phí Ký túc xá (tham khảo năm học 2019 – 2020):

  • Phòng loại 1 (2 sinh viên ở): 3.000.000đ/SV/năm học (10 tháng).
  • Phòng loại 2 (3 sinh viên ở): 2.000.000đ/SV/năm học (10 tháng).
  • Phòng loại 3 (4 sinh viên ở): 1.500.000đ/SV/năm học (10 tháng).

 (*) Chí phí điện, nước sinh hoạt tính theo đồng hồ riêng của từng phòng ở.

6. Hộ khẩu em không ở Bạc Liêu có được đăng ký tuyển sinh vào các ngành của trường hay không?

Trường Đại học Bạc Liêu có phạm vi tuyển sinh toàn quốc vì vậy em có thể đăng ký xét tuyển vào trường.

7. Học phí của trường như thế nào?

– Học phí hợp lý và học bổng đa dạng, đồng hành của Doanh nghiệp

– Sinh viên đóng học phí làm 2 đợt, mỗi đợt sinh viên đóng 50% mức học phí/năm vào đầu mỗi học kỳ. Sinh viên thuộc diện miễn hoặc giảm học phí thực hiện theo quy định hiện hành. 

– Tham khảo mức học phí năm học 2020 – 2021: Học phí hệ Đại học: 9.000.000đ/năm, Hệ Cao đẳng: 7.500.000đ/năm (đối với ngành Đại học Công nghệ thông tin học phí: 11.000.000đ/năm)

8. Sau khi học xong em có được giới thiệu việc làm không?

Trên 85% sinh viên ra trường có việc làm ngay, 100% sinh viên ra trường được giới thiệu việc làm và cơ hội học tập ở bậc liên thông cao hơn.