Danh mục ngành và chỉ tiêu tuyển sinh

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU

I. Chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo

     1. Tên trường: Trường Đại học Bạc Liêu

     2. Mã Trường: DBL

     3. Chỉ tiêu tuyển sinh: 920

     4. Mã phương thức xét tuyển:

 
STT

Tên phương thức xét tuyển

Mã phương thức xét tuyển

Ghi chú

1

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

100

 
2

Xét kết quả học tập cấp THPT

200

 
3

Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức

402

Không áp dụng đối với ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng

4

Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển

405

Chỉ áp dụng cho ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng

5

Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển

406

     4. Ngành tuyển sinh, tổ hợp môn xét tuyển năm 2022

(Tham khảo học phí các ngành học: Học phí các ngành học 2022)

TT

Mã ngành xét tuyển

Tên ngành xét tuyển

Mã phương thức xét tuyển

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển

Hệ Cao Đẳng chính quy
1 51140201 Giáo dục Mầm non

405

50

M00

406

50

M00

Hệ Đại học chính quy
2 7140209 Sư phạm Toán học

100

14

A00, A16, B00, D07

200

15

A00, B00, D07

402

1

NL1

3   Sư phạm Hóa học

100

14

A00, A16, B00, D07

200

15

A00, B00, D07

402

1

NL1

4 7140213 Sư phạm Sinh học

100

14

A02, A16, B00, B08

200

15

A02, B00, B08

402

1

NL1

5 7340101 Quản trị kinh doanh

100

27

A00, A01, D01, D90

200

30

A00, A01, D01

402

3

NL1

6 7340201 Tài chính – Ngân hàng

100

27

A00, A01, D01, D90

200

30

A00, A01, D01

402

3

NL1

7 7340301 Kế toán

100

45

A00, A01, D01, D90

200

50

A00, A01, D01

402

5

NL1

8 7440301 Khoa học môi trường

100

23

A00, B00, D07, D90

200

25

A00, B00, D07

402

2

NL1

9 7480201

Công nghệ thông tin, có 2 chuyên ngành:

– Công nghệ phần mềm

– Công nghệ thông tin

100

45

A00, A01, D07, D90

200

50

A00, A01, D07

402

5

NL1

10 7620105 Chăn nuôi

100

23

A00, B00, D07, D90

200

25

A00, B00, D07

402

2

NL1

11 7620112 Bảo vệ thực vật

100

23

A00, B00, D07, D90

200

25

A00, B00, D07

402

2

NL1

12 7620301

Nuôi trồng thủy sản, có 2 chuyên ngành:

– Nuôi tôm công nghệ cao

– Nuôi trồng thủy sản

100

45

A00, B00, D07, D90

200

50

A00, B00, D07

402

5

NL1

13 7220101

Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam, có 2 chuyên ngành:

– Văn hóa du lịch 

– Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam

100

36

C00, C03, D01, D78

200

40

C00, C03, D01

402

4

NL1

14 7220201 Ngôn ngữ Anh

100

36

D01, D09, D14, D78

200

40

D01, D09, D14

402

4

NL1

    Tổng chỉ tiêu

 

920

 

 

II. HÌNH THỨC TUYỂN SINH

1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh  

     Người đã được công nhận tốt nghiệp THPT của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương.

     Đối tượng dự tuyển theo quy định này phải đáp ứng các điều kiện sau:

          – Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định của đề án tuyển sinh này;

          – Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;

          – Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.

2. Phương thức tuyển sinh:

     Trường thực hiện xét tuyển sinh theo 5 phương thức sau:

     2.1. Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT (xét 45% chỉ tiêu của ngành)

   a. Điều kiện xét tuyển:

     – Đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học (Sư phạm Toán học, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học): Căn cứ theo ngưỡng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hàng năm trước ngày 30/7/2022.

    – Đối với các ngành đào tạo đại học khác (không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên): Trường xác định ngưỡng đầu vào áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo đại học và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường trước 17 giờ 00 ngày 02/8/2022 (xem tại địa chỉ: https://tuyensinh.blu.edu.vn/).

­     b. Hồ sơ xét tuyển:

  • Xét tuyển đợt 1: Đăng ký dự tuyển trực tuyến trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Các đợt xét tuyển bổ sung: Thí sinh nộp phiếu đăng ký xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

      (Tải phiếu đăng ký dự tuyển Đại học, Cao đẳng chính quy 2022 cho các đợt bổ sung: Click để tải )

     c. Chế độ ưu tiên khu vực và ưu tiên theo đối tượng:

     Theo Điều 7 “Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non”.

     2.2. Phương thức 2: Xét kết quả học tập cấp THPT (xét học bạ), xét 50% chỉ tiêu của ngành:

     Sử dụng tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển, cụ thể thí sinh có 2 tùy chọn như sau:

          + Tùy chọn 1: Các môn theo tổ hợp xét tuyển lấy trung bình 03 học kỳ (học kỳ 1, 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12).

          + Tùy chọn 2: Các môn theo tổ hợp xét tuyển lấy trung bình 02 học kỳ (học kỳ 1, 2 lớp 12).

     a. Điều kiện xét tuyển:

          + Đối với các ngành đào tạo đại học thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên (Sư phạm Toán học, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học): Tốt nghiệp THPT và có học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên (hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên).

           + Đối với các ngành đào tạo đại học khác (không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên): Tốt nghiệp THPT và tổng điểm 03 môn theo tổ hợp xét tuyển từ 18,0 điểm trở lên (kể cả điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng chính sách) áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo đại học.

     b. Hồ sơ:

     – Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường Đại học Bạc Liêu).

     – 01 bản photo học bạ THPT (không cần công chứng).

    (Tải phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Đại học Bạc Liêu : Click để tải )

     c. Chế độ ưu tiên khu vực và ưu tiên theo đối tượng:

     Theo Điều 7“Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non”.

     2.3. Phương thức 3: Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức để xét tuyển (xét 5% chỉ tiêu của ngành)

     a. Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT và tổng điểm thi đánh giá năng lực từ 500 điểm trở lên đối với các ngành đào tạo đại học.

     b. Hồ sơ:

     – Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường Đại học Bạc Liêu).

     – 01 bản photo Phiếu điểm kỳ thi đánh giá năng lực (có công chứng).

     2.4. Phương thức 4: (chỉ dành riêng đối với ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng): Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển (xét 50% chỉ tiêu của ngành)

     a. Điều kiện xét tuyển:

     Căn cứ theo ngưỡng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hàng năm trước ngày 30/7/2022.

     b. Thi tuyển Năng khiếu:

     Thí sinh xét tuyển ngành cao đẳng Giáo dục Mầm non bắt buộc phải dự thi Năng khiếu: Đọc, Kể chuyện và Hát. 

     Thời gian thi: ngày 16/7/2022.

     2.5. Phương thức 5: (chỉ dành riêng đối với ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng): Kết hợp kết quả học tập cấp THPT  với điểm thi năng khiếu để xét tuyển (xét 50% chỉ tiêu của ngành).

     a. Điều kiện xét tuyển:

     Tốt nghiệp THPT và có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên (hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên); Điểm thi môn năng khiếu phải đạt từ 5,0 điểm trở lên.

 b. Thi tuyển Năng khiếu:

     Thí sinh xét tuyển ngành cao đẳng Giáo dục Mầm non bắt buộc phải dự thi Năng khiếu: Đọc, Kể chuyện và Hát. 

 Thời gian thi: ngày 16/7/2022.

3. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

     3.1. Thời gian đăng ký dự tuyển

     – Xét tuyển sớm: (Click xem hướng dẫn chi tiết)

           + Xét tuyển sớm đối với phương thức xét kết quả học tập cấp THPT, phương thức kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển và phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

           + Thí sinh dự tuyển được trường công bố đủ điều kiện trúng tuyển theo kế hoạch xét tuyển sớm sau đó phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng này trên hệ thống theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong đợt xét tuyển 1 (kể cả thí sinh tự do tốt nghiệp THPT từ năm 2021 trở về trước).

           + Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ tháng 05/2022 cho đến khi hết thời gian đăng ký theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hàng năm, năm 2022 hạn cuối nhận hồ sơ dự tuyển là ngày 15/07/2022.

           + Thí sinh dự tuyển được trường công bố đủ điều kiện trúng tuyển theo kế hoạch xét tuyển sớm sau đó phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng này trên hệ thống theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong đợt xét tuyển 1 bắt đầu từ ngày 22/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022.

           + Thí sinh đăng ký xét tuyển phương thức xét kết quả học tập THPT nộp hồ sơ đến hết ngày 15/07/2022.

           + Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM năm 2022 nộp hồ sơ đến hết ngày 15/07/2022.

           + Thí sinh dự thi Năng khiếu nộp hồ sơ đến hết ngày 15/7/2022.

     – Xét tuyển sinh đợt 1:  Đối với tất cả các phương thức xét tuyển, thí sinh đăng ký dự tuyển theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hàng năm bắt đầu sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, kể từ ngày 22/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022.

     – Xét tuyển sinh các đợt bổ sung: Đối với tất cả các phương thức, tùy theo tình hình thực tế mà nhà trường có kế hoạch xét tuyển cho các đợt bổ sung theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hàng năm, thời gian dự kiến sau khi kết thúc xét tuyển sinh đợt 1.

STT

Đợt bổ sung

Thời gian dự kiến

1

Tuyển sinh bổ sung đợt 1

Từ ngày 01/10/2022 đến 10/10/2022

2

Tuyển sinh bổ sung đợt 2

Từ ngày 11/10/2022 đến 20/10/2022

3

Tuyển sinh bổ sung đợt 3

Từ ngày 21/10/2022 đến 30/10/2022

         3.2. Hình thức và địa điểm nộp hồ sơ                                        

STT

Đợt xét tuyển

Phương thức xét tuyển

Hình thức nhận hồ sơ

1

Xét tuyển sớm

– Xét kết quả học tập cấp THPT (xét học bạ)

– Xét kết quả học tập cấp THPT kết hợp thi môn năng khiếu

– Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực để xét tuyển

 

– Hình thức 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đào tạo – Trường Đại học Bạc Liêu, số 178, đường Võ Thị Sáu, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Số điện thoại liên hệ: 0291.3.821 107.

– Hình thức 2: Nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến theo địa chỉ:

 https://tuyensinh.blu.edu.vn/

– Hình thức 3: Nộp hồ sơ qua hộp thư điện tử:  tuyensinh@blu.edu.vn

Lưu ý: Đối với xét tuyển sớm, ngoài việc phải nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển theo một trong các hình thức trên thí sinh cần phải đăng ký xét tuyển trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo kế hoạch chung được công bố hàng năm (kể cả thí sinh tự do tốt nghiệp THPT từ năm 2021 trở về trước).

2

Đợt xét tuyển 1

Tất cả các phương thức xét tuyển

Thí sinh đăng ký dự tuyển trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

3

Các đợt xét tuyển bổ sung

Tất cả các phương thức xét tuyển

– Hình thức 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đào tạo – Trường Đại học Bạc Liêu, số 178, đường Võ Thị Sáu, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Số điện thoại liên hệ: 0291.3.821 107.

– Hình thức 2: Nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến theo địa chỉ:

 https://tuyensinh.blu.edu.vn/

– Hình thức 3: Nộp hồ sơ qua hộp thư điện tử:  tuyensinh@blu.edu.vn

4. LỆ PHÍ TUYỂN SINH

   Lệ phí xét tuyển: 20.000 đồng/1 nguyện vọng đối với tất cả các phương thức xét tuyển và các đợt xét tuyển sinh năm 2022.

    – Lệ phí thi môn năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng: 300.000 đồng/hồ sơ đăng ký dự tuyển.

III. Các tổ hợp môn xét tuyển

TT Mã tổ hợp Tổ hợp môn xét tuyển
1 A00 Toán, Lý, Hoá
2 A01 Toán, Lý, Tiếng Anh
3 A02 Toán, Lý, Sinh
4 A16 Toán, KHTN, Văn
5 B00 Toán, Hoá, Sinh
 6 B08 Toán, Sinh, Tiếng Anh
7 C00 Văn, Sử, Địa
8 C03 Văn, Toán, Sử
9 D01 Văn, Toán, T.Anh
10 D07 Toán, Hoá, T. Anh
11 D09 Toán, Sử, T.Anh
12 D14 Văn, Sử, T.Anh
13 D78 Văn, KHXH, T.Anh
14 D90 Toán, KHTN, T.Anh
15 M00 Văn, Toán, Năng khiếu (Đọc diễn cảm, Hát)
16 NL1 Điểm thi đánh giá năng lực

Xem thêm : HƯỚNG DẪN THÍ SINH ĐĂNG KÝ THÔNG TIN XÉT TUYỂN SINH TRÊN HỆ THỐNG