Danh mục ngành và chỉ tiêu TS 2023

DANH MỤC NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2023

I. Chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo

     1. Tên trường: Trường Đại học Bạc Liêu

     2. Mã Trường: DBL

     3. Chỉ tiêu tuyển sinh: 745

     4. Mã phương thức xét tuyển:

Các ngành tuyển sinh hệ đại học:

TT

NGÀNH ĐÀO TẠO

MÃ NGÀNH QUY ƯỚC

PHƯƠNG THỨC/

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU

 

TỪ HỌC BẠ

THPT

50%

TỪ KẾT QUẢ

THI THPT 2023

45%

TỪ KẾT QUẢ ĐGNL

ĐHQG-HCM

NĂM 2023

5%

 

1

Công nghệ thông tin:

Công nghệ phần mềm

Công nghệ thông tin

Công nghệ số

7480201

A00, A01, D07

A00, A01, D07, D90

Điểm thi

100

2

Quản trị kinh doanh:

Quản trị kinh doanh

Quản trị du lịch và lữ hành

7340101

A00, A01, D01

A00, A01, D01, D90

Điểm thi

60

3

Kế toán

7340301

A00, A01, D01

A00, A01, D01, D90

Điểm thi

100

4

Tài chính – Ngân hàng

7340201

A00, A01, D01

A00, A01, D01, D90

Điểm thi

60

5

Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam:

Văn hóa du lịch

Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam

 

 

7220101

C00, C03, D01

C00, C03, D01, D78

Điểm thi

80

6

Ngôn ngữ Anh:

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh du lịch

7220201

D01, D09, D14

D01, D09, D14, D78

Điểm thi

80

7

Nuôi trồng thủy sản:

Nuôi tôm công nghệ cao

Nuôi trồng thủy sản

7620301

A00, B00, D07

A00, B00, D07, D90

Điểm thi

100

8

Chăn nuôi:

Chăn nuôi

Chăn nuôi – Thú y

7620105

A00, B00, D07

A00, B00, D07, D90

Điểm thi

50

9

Bảo vệ thực vật

7620112

A00, B00, D07

A00, B00, D07, D90

Điểm thi

50

10

Khoa học môi trường:

Khoa học môi trường

Bảo vệ môi trường thủy sản

7440301

A00, B00, D07

A00, B00, D07, D90

Điểm thi

50

11

Ngành Giáo dục Tiểu học

7140202

C00, D01, C03, D78

C00, C03, D01

Điểm thi

122 

Tổng chỉ tiêu các ngành đại học

852

Thông tin hỗ trợ để giải đáp thắc mắc trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển năm 2023

– Địa chỉ:  Số 178, Võ Thị Sáu, phường 8, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

– Địa chỉ trang thông tin tuyển sinh: tuyensinh.blu.edu.vn

            – Email: tuyensinh@blu.edu.vn 

            – Số điện thoại hỗ trợ giải đáp thắc mắc: 02913 821 107

            – Chuyên viên hỗ trợ giải đáp thắc mắc:

TT

Họ và tên

Điện thoại

Email

1

Đinh Thị Huyền Cầm

0918 954 518

dthcam@blu.edu.vn

2

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

0917 464 119

ntatuyet@blu.edu.vn