Đăng ký, tiếp nhận sinh viên ở Nội trú Ký túc xá năm học 2022 – 2023

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký, tiếp nhận sinh viện ở Nội trú Ký túc xá năm học 2022-2023

 1. Đối tượng: Sinh viên Trường Đại học Bạc Liêu
 2. Thời gian:
  • Đăng ký từ ngày 22/8/2022
  • Địa điểm liên hệ: Ban Quản lý Ký túc xá (Phòng B101, Tòa nhà Ký túc Xá B).
 3. Thủ tục đăng ký:
  • Đơn đăng ký Nội trú, Hợp đồng Nội trú: Nhận tại Ban quản lý Ký túc xá.
  • 01 bản photo CCCD hoặc CMND
  • 02 ảnh 2 x 3
  • 01 bản photo thẻ sinh viên (đối với sinh viên năm 2, 3, 4)
  • 01 bản photo giấy báo trúng tuyển (đối với sinh viên năm thứ 1)
 4. Mức phí Nội trú:
  • Phòng ở 03 người: 2.000.000 đồng/năm học (10 tháng)
 5. Quy trình đăng ký:
  • Bước 1: Liên hệ Ban quản lý Ký túc xá nhận hồ sơ và ký hợp đồng.
  • Bước 2: Nộp tiền tại Phòng Kế hoạch – Tài chính.
  • Bước 3: Nộp lại hồ sơ cho Ban quản lý Ký túc xá, nhận phòng ở.
  • Lưu ý:
   1. Tiền điện mỗi phòng trả hàng tháng theo chỉ số công tơ điện lắp trước phòng.
   2. Tiền gởi xe Nội trú tự trả theo đơn giá của nhà thầu giữ xe.
  • Ban quản lý ký túc xá – Phòng TC-HC hướng dẫn sinh viên làm thủ tục đăng ký và bố trí phòng ở theo thông báo này.

  • Các khoa, phòng Đào tạo triển khai thông báo này đến sinh viên biết và đăng ký nếu có nhu cầu./.