Các đợt xét tuyển

1. Thời gian nhận hồ sơ:

  • Phương thức 1: Thí sinh đăng ký xét tuyển cùng thời điểm với đăng ký dự thi THPT năm 2020
  • Phương thức 2: Từ 08/6 đến 18/8/2020
  • Phương thức 3: Từ 20/8 đến 15/9/2020
  • Phương thức 4: Từ 08/6 đến 14/8/2020

2. Thi tuyển năng khiếu: ngày 22-23/8/2020

3. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung năm 2020

  • Tuyển sinh bổ sung đợt 1: Từ 01/10 đến 10/10/2020.
  • Tuyển sinh bổ sung đợt 2: Từ 11/10 đến 20/10/2020.